Fyzikální terapie astmatu

 • Analýzy

Při onemocnění dýchacích cest se doporučuje fyzické cvičení. Pomáhají zlepšovat krevní oběh, urychlují dodávku kyslíku do průdušek, odstraňují hlen a zvyšují celkový tón těla. Cvičební terapie astmatu normalizuje množství kyslíku ve všech orgánech, učí pacienta ovládat dýchací cyklus, stabilizuje nervový systém a pomáhá předcházet astmatickým záchvatům. Cvičení zlepšuje pohodu a kvalitu života.

Úkoly pohybové terapie pro astma

Cvičení je součástí komplexní léčby astmatu. Programy speciální pohybové terapie jsou určeny k dosažení následujících cílů:

 1. Posílení svalového korzetu, zlepšení celkové pohody.
 2. Formování a regulace fyziologického rytmu dýchání, zlepšení plicní ventilace.
 3. Odstranění přebytečného vzduchu z dýchacích cest, stabilizace složení krve.
 4. Relaxace svalů zapojených do dýchání.
 5. Prevence alergických respiračních poruch.
 6. Posílení pružnosti a pevnosti hrudníku.

S rozvinutými svaly na hrudi je snazší se vypořádat s bronchiálními křečemi. Posílení krevních cév pomáhá zlepšit přívod kyslíku do všech orgánů a zabraňuje atakům udušení. Mezi úkoly pohybové terapie bronchiálního astmatu patří posílení sebevědomí a odstranění psychosomatických příčin astmatických reakcí.

Tělesná výchova je indikována v období mezi exacerbacemi astmatu, jejich účelem je snížit počet a závažnost útoků. Mezi kontraindikace cvičení:

 • pravidelné záchvaty dusení;
 • akutní stavy se zánětem a teplotou nad 38 °;
 • krvácení nebo riziko jejich výskytu;
 • zhoubné novotvary;
 • srdeční a respirační selhání (puls - nad 120, dýchání - více než 25 za minutu).

Cvičení jsou prováděna pravidelně, přerušena pouze při zhoršení stavu. Komplex cvičení pro bronchiální astma zahrnuje dechová cvičení, která lze provádět v jakémkoli stavu, stejně jako zvukové, tréninkové vazy, jako součást dýchacích orgánů..

Mechanismus účinku pohybové terapie

Nemoc a dýchací potíže oslabují tělo. To dále poškozuje dýchání, protože nedostatek silných svalů a slabých krevních cév narušuje přívod kyslíku..

Speciálně vybraná sada cviků pro bronchiální astma posiluje svaly zad, hrudníku a bránice. Díky tomu se zvyšuje elasticita svalů hrudníku, abs a plic..

Respirační gymnastika ovlivňuje průdušky - urychluje krevní oběh a metabolické procesy. Díky tomu se otoky snižují, zlepšuje se odtok tekutin, slizniční výtok opouští průdušky rychleji. Mezery mezi průduškami se zvětšují, do plic se dostává více kyslíku. Dýchací frekvence je normalizována.

Zvuková část gymnastiky posiluje další části svalového komplexu dýchacího systému. Vibrace hlasivek jsou přenášeny na dýchací aparát a prsní svaly, což stimuluje ventilaci alveol a dýchá vlaky.

Zvýšení motorické aktivity vede k uvolnění adrenalinu, zvýšení svalového tonusu celého těla a zlepšení nálady. Během zátěžové terapie si pacient osvojuje dovednosti bránice v dýchání, naučí se ovládat záchvaty, získá sebevědomí.

Pravidla provádění

V počátečních fázích se doporučuje vést třídy za přítomnosti specialisty na cvičení. Poté, co se naučíte všechna pravidla, můžete přistoupit k nezávislému školení. Soubor cvičení pro cvičení s astmatem lze doplnit a změnit ve směru zvyšujících se zátěží s posilováním svalů.

Při samostudiu byste měli dodržovat následující pravidla:

 1. Třídy se konají v dobře větraném prostoru s otevřeným oknem nebo oknem. Doporučujeme venkovní aktivity.
 2. Během exacerbací se neuskutečňují třídy (dýchání častěji než 25).
 3. Když se stav zhorší, cvičení se zastaví.
 4. Cvičení jsou prováděna pravidelně, pokud se necítíte dobře, jsou bronchodilatace přijímány na radu lékaře před vyučováním.
 5. Kromě pohybové terapie jsou užitečné i koupání a pěší turistika na čerstvém vzduchu, nejlépe v oblasti parku.

Při samostudiu bez dohledu lékaře jsou předem zkontrolovány schopnosti pacienta, úroveň jeho fyzického vývoje, aby se zvolilo správné zatížení.

Soubor cvičení

Počáteční fáze tréninku připravuje pacienta na intenzivnější zátěž, která bude muset být neustále zvyšována, jakmile bude svalový korzet připraven a posílen..

Prvních 5-7 dní se provádí dechová cvičení, která vás naučí ovládat dýchání.

Posilovací cvičení:

 1. Póza je volná, záda je rovná. Nadechněte se nosem, vydechujte déle ústy. Násobnost - 4-8krát.
 2. Při nadýchání zvedněte jednu ruku nahoru, zadržte dech po dobu 1 - 2 sekund, vydechněte dlouho - sklopte ruku. Opakujte - druhou ruku nahoru. Počet opakování - 4-8.
 3. Sedí na židli a současně ohýbá nohy a ruce v kloubech. Proveďte 10-12 krát.
 4. Nadechněte se nosem, nadechněte se po dobu 1-2 sekund, vydechněte po dlouhou dobu. Násobnost - 6-8krát.

Hlavní sada cvičení pro cvičení pro astma, stojící:

 1. Při vdechování jsou ruce upevněny pod podpaží. Při výdechu - zvedněte a spusťte. 6-8 opakování.
 2. Při inhalaci se paže zvedají vzhůru, při výdechu se tělo nakloní doleva spolu s rukama. Vraťte se do výchozí polohy, opakujte jiným směrem. 6-8 opakování.
 3. Vdechněte nosem, při výdechu nakloňte tělo doprava, ruka se pohybuje dolů po noze. Návrat do původní polohy. Opakujte - vlevo. 6-8 krát.
 4. Při inhalaci otočte tělo doleva a současně natáhněte paže do stran, dlaněmi nahoru. Při výdechu - návrat do výchozí polohy. 6-8 opakování.
 5. Když vydechujete, noha se ohýbá na koleni a zvedá se k hrudníku, zatímco vdechuje, klesají a stojí rovně. 6-8 krát.

Cvičení pohybové terapie jsou doprovázeny dechovou a zvukovou gymnastikou. Bylo vyvinuto několik typů dechových metod - metoda Strelnikova a Butenko, která zlepšuje ventilaci plic, zmírňuje bronchospasmus. Mnoho lidí si vybírá z jógy dechová cvičení.

Masáž nebo prosté tření hrudníku může před tréninkem zahřát svaly. Pravidla pro provádění dechových cvičení:

 • neprovádějte v chladu;
 • zadržte dech déle než 5-7 sekund;
 • nezvyšujte zátěž doporučenou lékařem.

Výsledkem dýchacích cvičení by nemělo být udušení a potíže s dýcháním..

Funkce dechových cvičení pro děti

Dechová cvičení jsou dobrá pro všechny děti a dítě s astmatem je potřebuje. Od dětství je užitečné upevnit dovednosti správného dýchání, které nejen usnadní průběh astmatu, ale také pomůže mluvit správně.

Spolu s dechovými a zvukovými cvičeními pomáhají posilovat svaly hrudníku a dýchacích cest. Plné zvládnutí implementace komplexu trvá nejmenší více než měsíc..

Hlavní rysy tříd s dětmi:

 1. Dítěti musí být vysvětleno, proč se cvičení provádí, aby si myslel, že je lepší po cvičení.
 2. Pokud není unavený, nechce jíst ani spát, pořádejte kurzy ve vhodném čase.
 3. Pojďte se zajímavými jmény pro cvičení, která okouzlí dítě hrou.
 4. Ujistěte se, že při provádění nepohybuje rameny, tělem, nezatěžuje zbytečné svaly a nevytrhává mu tváře.
 5. Naučte správnou metodu dýchání řeči - krátká inhalace nosem, delší výdech ústy.
 6. Cvičení se opakuje 4-6krát, už ne.
 7. Úkoly je třeba změnit, aby dítě zůstalo v zájmu..
 8. Cvičení je jednodušší dělat s počítáním nebo hudbou..
 9. Nemůžete se zapojit do dechových cvičení s rýmou nebo neklidem.

Jedním ze základních pravidel je pravidelnost lekcí, musíte najít čas na trénink každý den, přerušování pouze na dobu trvání nemoci.

Před vyučováním musíte připravit kousky bavlněné vlny, sklenici vody a slámy a použít je k tréninku dýchání. Vylepšené prostředky diverzifikují činnosti a učiní je méně nudnými. Dítě však musí pochopit, že se nejedná o hru, ale o závažnou záležitost, která mu pomůže snáze dýchat..

Dýchací cvičení u dětí zlepšují funkce průdušek, vytvářejí nosní dýchání, zlepšují metabolické procesy, uklidňují nervový systém a bojují s deformacemi páteře a hrudníku.

Zvuková gymnastika

Dechová cvičení se současnou výslovností zvuků se nazývají zvuková gymnastika. Vibrace hlasivek se přenáší do krku a dále do dýchacího systému a trénuje svaly.

Pravidla zvukové gymnastiky:

 1. Vdechnutí je 2-3krát kratší než výdech.
 2. Zvuky se ozývají, když vydechujete vzduch.
 3. Začínají třídy s výslovností samohlásek - u, e, a, o, později spojují z, p, s, končí syčením - u, w, z.
 4. V procesu tříd se přidávají slabiky s písmeny b, p, x, d - „bakhh“, „drukhh“ a další.
 5. Zvuk vyslovený při výdechu by se měl postupně prodlužovat. Čas zahájení - 4 sekundy, můžete projít až 30 sekund.

Tyto kurzy se konají v krátké relaci 2-3 minut několikrát denně..

Cvičební terapie bronchiálního astmatu učí kontrolovat stav, rozvíjí a posiluje svaly, zlepšuje plicní ventilaci. Pravidelné cvičení, chůze a zvyšování celkového tónu těla, energizace. Cvičební terapie zvyšuje stabilitu nervového systému, protože u astmatu je mnoho exacerbací vyvoláno nervovými poruchami.

Kombinace lékařského ošetření s fyzioterapií a zátěžovou terapií zvyšuje úspěšnost léčby astmatu. Správný výběr zátěže, pravidelná fyzická a dechová cvičení pomáhají vyhnout se útokům, usnadňují průběh nemoci.

Fyzioterapeutická cvičení v léčbě bronchiálního astmatu

Cvičební terapie bronchiálního astmatu se používá za účelem prodloužení doby nepřístupného období a snížení pravděpodobnosti výskytu závažných komplikací..

V současné době bylo vyvinuto mnoho různých metod fyzioterapeutických cvičení. Každému konkrétnímu pacientovi se doporučují určitá cvičení, která mu umožní dosáhnout nejlepších výsledků..

 • Dechová cvičení
 • Obecná posilovací cvičení
 • Zvuková gymnastika
 • Speciální cvičení

Specifičnost postupu

Terapeutická cvičení pro bronchiální astma se doporučují téměř každému pacientovi bez kontraindikací. Hlavní klinické účinky cvičení zahrnutých v programu jsou následující:

 • zvýšená ventilace plic,
 • posiluje svaly na hrudi, což usnadňuje dýchání,
 • snižuje pravděpodobnost rozvoje bronchospasmu,
 • riziko komplikací je výrazně sníženo,
 • zlepšuje vylučování sputa z průdušek,
 • úroveň úzkosti se snižuje v očekávání vývoje útoku na udusení.

Taková cvičení pro bronchiální astma zlepšují celkový stav člověka. Taková terapie je zvláště účinná u dětí..

Indikací pro provádění těchto cvičení u bronchiálního astmatu je přítomnost perzistentní nebo přerušované formy nemoci během období remise..

Kromě toho je taková terapie předepisována, když se u pacienta vyvinou různé druhy komplikací, zejména emfyzém. Cvičení na astma nemusí být vždy předepsáno lékaři. Existuje řada kontraindikací k jejich implementaci pacientem:

 1. Těžký obecný stav.
 2. Těžké respirační selhání.
 3. Těžké kardiovaskulární selhání.
 4. Syndrom mírné a těžké bolesti, který se zhoršuje cvičením.
 5. Přítomnost zhoubných novotvarů svalové tkáně.
 6. Akutní onemocnění doprovázená hypertermií vyšší než 38 ° C (bronchitida, ARVI, pneumonie),
 7. Astmatický stav.

Některé z těchto kontraindikací jsou relativní. Například, když se sníží hladina respirační nebo kardiovaskulární nedostatečnosti, lze pacientovi předepsat terapeutická cvičení. Zároveň bychom neměli ignorovat stávající omezení, protože to může vést ke zhoršení zdraví..

Dokonce i fyzioterapeutická cvičení mohou vést k rozvoji komplikací. Nejběžnější z nich je útok udusení. Musí být zastavena speciálními léky. Kromě tohoto cvičení, pokud je prováděno nesprávně (při namáhání a zadržování dechu), může vést k rozvoji emfyzému..

Jsou-li cvičení s pohybovou terapií prováděna pacienty příliš aktivně nebo často, může to způsobit zhoršení průběhu bronchiálního astmatu.

Metodologie

Fyzioterapie bronchiálního astmatu se provádí speciální technikou. Účel specifických cvičení závisí na fyzické zdatnosti a průběhu nemoci. Při útoku na udusení se samozřejmě nevykonávají žádné postupy..

Technika cvičení při léčbě bronchiálního astmatu zahrnuje výkon cvičení z několika hlavních režimů:

 1. Dechová cvičení.
 2. Obecná posilovací cvičení.
 3. Zvuková gymnastika.
 4. Speciální cvičení.

Každý z těchto režimů přináší své vlastní pozitivní výsledky..

Dechová cvičení

Respirační gymnastika by měla začít cvičením, která pomáhají posilovat bránice. Aby to bylo možné, musí pacient nejprve zvládnout takzvané bránice..

Taková gymnastika pro astma znamená nejhlubší možnou inhalaci s dlouhým výdechem. Až po zvládnutí takového dýchání může pacient zahájit závažnější fyzickou aktivitu..

Další cviky lze provádět v sedě nebo v leže. K tomu pacient zhluboka nadechne a zvedá ruce v nastavitelné poloze od sebe. Okamžik ukončení inhalace a zřízení paží ve svislé poloze nad hlavou by se měl přibližně shodovat.

V budoucnu pacient dlouho vydechne a zároveň „spadne“ ruce dolů. Současně by měli sestupovat bez napětí, ale opět v nastavitelné poloze od sebe.

Obecná posilovací cvičení

Terapeutická sada cvičení zaměřená na celkové posílení lidského těla je předepsána po určité době dechových cvičení. Příklad programu cvičení pro cvičení tohoto typu může vypadat takto:

 1. Pacient zaujímá polohu sedu s rovným hřbetem, opírající se o opěradlo židle.
 2. Pacient vdechuje a postupně snižuje paže podél těla. Při výdechu se odchýlí na stranu, zatímco „spadne“ odpovídající ruku dolů. Poté se provedou podobné akce, ale s odchylkou v opačném směru.
 3. V počáteční poloze pacient položí ruce na opasek. Poté střídavě přivádí kolena k hrudníku. V tomto případě můžete trochu pomoci rukama..
 4. Pacient by měl sedět na židli a roztáhnout mu nohy o šířku ramen od sebe a položit ruce. Poté se naklonil dopředu a druhou rukou se dotkl podlahy pravou rukou a levého ramene. Poté by se měl pacient vrátit do výchozí polohy a provést stejné cvičení, ale vyměnit si ruce.

V další fázi se musí člověk postavit. Roztáhne nohy na šířku ramen od sebe a spustí paže podél těla. Poté se musí zhluboka nadechnout. Během toho by měl člověk postupně zvedat ruce a svírat je svisle. V budoucnu se musíte postupně vydechovat a přitom se naklánět vpřed.

Poté se osoba vrátí do výchozí polohy a začne cvičit od začátku..

 • Stojící osoba položí ruce na opasek a nohy na šířku ramen od sebe. Poté, zatímco vdechne, vezme pravou nohu zpět a položí ji na špičku. Poté při výdechu pomalu odbočí doleva a upřeně se podívá na odpovídající ruku. Poté se osoba vrátí do výchozí polohy a provede cvičení znovu, ale nebere pravou, ale levou nohu.
 • Všechna tato cvičení by se neměla provádět s namáháním. Kromě toho by osoba neměla oddálit výdech po dlouhou dobu, protože to může přispět k rozvoji emfyzematózních změn..

  Zvuková gymnastika

  Taková cvičení lze provádět jak po dechových cvičeních, tak i na konci regenerační fyzické aktivity. Hlavním smyslem zvukové gymnastiky je vyslovovat určitá písmena při výdechu.

  Taková cvičení by měla být zahájena vyslovováním samohláskových zvuků. Nejvhodnější možností jsou zde písmena „o“, „y“, „e“, „a“.

  Dalším krokem budou písmena "p", "z", "s". Poté, co člověk dosáhne dobrých výsledků, a to jak ve zvukové gymnastice, tak i v jiných fyzických cvičeních v rámci cvičební terapie, musí se přepnout na vyslovování písmen „w“, „u“ a „g“.

  V procesu výcviku je nutné prodloužit dobu výdechu v průběhu času. V prvních týdnech zátěžové léčby astmatiků by výdech měl trvat pouze 5 sekund. Časem by se doba takového výdechu měla prodloužit na 30 sekund..

  Tato cvičení se provádějí asi 6krát denně. Délka každé relace by měla být asi 3 minuty. Po „vydechovaném“ prodlouženém výdechu je nutné zastavit cvičení na 30 sekund.

  Speciální cvičení

  Bronchiální astma přísně omezuje fyzickou aktivitu člověka. Speciální cvičení lze zahájit pouze po dlouhou dobu remise..

  V rámci hlavních speciálních cvičení lékaři doporučují:

  • běhání,
  • rychlá chůze,
  • jízda na kole.

  Takový výcvik zahrnuje docela vážnou fyzickou námahu, proto se doporučuje, aby je astmatický člověk vykonával ne na otevřeném prostranství, ale v tělocvičně. Tam se vždy může zastavit a zaujmout pozici, ve které bude pro něj snadnější dýchat..

  U dětí jsou všechna tato cvičení prováděna v lehké verzi a pouze pod dohledem odborníků nebo rodičů..

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu

  Bronchiální astma je chronický stav, při kterém má člověk potíže s dýcháním v důsledku zúžení dýchacích cest způsobeného otoky, záněty a hlenem. Komplex cvičení s léčebnou terapií při léčbě bronchiálního astmatu v kombinaci s dalšími způsoby léčby pomáhá zlepšit stav pacienta, předcházet relapsům a snížit frekvenci záchvatů.

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu je součástí komplexní léčby této nemoci prováděné v nemocnici Yusupov. Zkušení trenéři rozvíjejí individuální vzdělávací programy v souladu s cíli, stavem pacienta a jeho preferencemi. Specialisté nemocnice Jusupov zaručují každému pacientovi efektivní a pohodlné ošetření bronchiálního astmatu

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu: hlavní cíle

  U bronchiálního astmatu je narušeno mechanické dýchání a dochází k chronickému nedostatku kyslíku. Bronchiální astma ovlivňuje fungování jiných tělesných systémů, proto je během hypoxie práce kardiovaskulárního systému narušena. V nemocnici Yusupov jsou pacienti s touto diagnózou pravidelně školeni k léčbě základního onemocnění a předcházení komplikacím..

  Soubor cvičení s léčebnou terapií v léčbě bronchiálního astmatu je zaměřen na dosažení několika cílů:

  • zvýšená výměna plynu a ventilace plic;
  • normalizace dýchání;
  • zlepšený krevní oběh;
  • obnovení pohyblivosti hrudníku a pružnosti tkání;
  • zlepšení drenážní funkce průdušek;
  • celkový výcvik těla;
  • normalizace psychického stavu pacienta.

  V nemocnici Yusupov je pozorný a uctivý přístup k pacientům kombinován s vysoce kvalitní medicínou. Pokud je pacientovi v Yusupovské nemocnici ukázána cvičební terapie pro astma, vybere se soubor cvičení až po vyšetření a konzultaci s odborníky. Instruktoři cvičební terapie, na základě získaných údajů, vyvinou vzdělávací program, cíl a úkoly, jejichž implementace bude provedena v rámci fyzioterapeutických cvičení.

  Funkce jmenování fyzioterapeutických cvičení pro bronchiální astma

  Sada cvičení s léčebnou terapií při léčbě bronchiálního astmatu má pozitivní vliv na regulaci dýchacích procesů, stavu orgánů a pomáhá snižovat počet záchvatů astmatu. Většina cvičení na cvičení je zaměřena na uvolnění svalů na hrudi, krku, týlních svalech.

  Fyzioterapeutická cvičení jsou předepisována pro pacienty různého věku a s různým stádiem nemoci při absenci kontraindikací. Cvičební terapie bronchiálního astmatu má určité kontraindikace:

  • zhoubné nádory;
  • vysoká pravděpodobnost vnitřního krvácení;
  • vážný stav pacienta;
  • intenzivní bolest během zátěžové terapie;
  • vysoká tělesná teplota

  Při sestavování souboru cvičení nezahrnují trenéři jusupovské nemocnice pro bronchiální astma cvičení na zadržování dechu. Během tříd pacienti provádějí cvičení zaměřená na posílení těla, obnovení dýchacích funkcí, posílení končetin.

  Fyzioterapeutická cvičení pro bronchiální astma v nemocnici Yusupov

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu se provádí v nemocnici Yusupov. Při předepisování fyzioterapeutických cvičení se určuje forma, stádium patologie. Fyzioterapeutická cvičení u některých nemocí mohou vést ke zranění a komplikacím, takže se pacientům nedoporučuje, aby to dělali sami. Pouze zkušený odborník bude schopen adekvátně posoudit stav a zvolit potřebnou tréninkovou taktiku.

  Když pacient přijde do nemocnice v Jusupově během počáteční návštěvy, lékař sbírá stížnosti a nařídí diagnózu, po které je na základě výsledků vyšetření provedena konečná diagnóza. V léčebném plánu je zahrnuta cvičební terapie bronchiálního astmatu, pokud neexistují žádné indikace.

  V nemocnici Yusupov se cvičení pohybové terapie konají v příjemném prostředí, kvalifikovaný instruktor sleduje průběh pacientových cvičení, který také demonstruje správnost cvičení a provádí potřebné úpravy vyvinutého komplexu. Instruktoři cvičební terapie pravidelně zlepšují svou kvalifikaci, studují moderní techniky, které se používají při práci s pacienty.

  Komplexy cvičební terapie vyvinuté instruktory v nemocnici Yusupov zahrnují pasivní a aktivní cvičení. Pro každého pacienta jsou při sestavování programu stanoveny cíle, podle kterých se stanoví zatížení.

  Systematické sledování výsledků zátěžové terapie, jakož i analýza účinnosti vybrané léčby umožňuje odborníkům provádět včasné úpravy. Přihlaste se k konzultaci s odborníky nebo k telefonickému vyšetření v nemocnici Yusupov.

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu: základní cvičení a jejich výhody

  Bronchiální astma je chronické zánětlivé a alergické onemocnění, které vyžaduje komplexní léčbu. K dnešnímu dni se používá nejen léková terapie a metody alternativní léčby, ale také fyzioterapie a fyzioterapie..

  Soubor cvičení pro bronchiální astma pomáhá nejen snižovat počet relapsů nemoci, ale také zlepšuje celkovou pohodu a kondici pacientů. Tato metoda je však účinná, pouze pokud cvičíte správně a pravidelně gymnastiku, proto by měl každý, kdo trpí touto nemocí, vlastnit techniku ​​cvičení.

  Úkoly pohybové terapie pro astma

  Fyzioterapeutická cvičení pro toto onemocnění jsou zaměřena hlavně na zlepšení celkového stavu dýchacího systému a na zmírnění příznaků nemoci během útoku. Díky tréninku se zlepšuje krevní oběh a odtok lymfy do hrudních orgánů, stimuluje se trofismus (výživa) plicní tkáně a zvyšuje se její pružnost..

  Rovněž díky zátěžové terapii se obnoví normální poměr inhibice a excitace v mozkové kůře, čímž se zlepší fyziologická autonomní regulace respiračního systému. To vede ke skutečnosti, že stres a fyzická námaha méně ovlivňují dýchací systém a nezpůsobují bronchospasmus.

  Kromě toho je cvičební terapie vynikající prevencí plicního emfyzému - díky tréninku se zvyšuje přílivový objem a zlepšuje se výměna plynů.

  Trenéři cvičební terapie učí své pacienty, jak správně při dýchání správně dýchat (zvláště důležitá je technika dlouhodobého výdechu) - to může výrazně zmírnit pohodu pacienta a snížit intenzitu dušnosti.

  Protože tělesná výchova pro toto onemocnění má obrovské množství pozitivních účinků, doporučuje se nejen pacientům trpícím touto nemocí, ale také lidem, kteří kouří nebo mají predispozici k alergickým nebo zánětlivým onemocněním horních cest dýchacích..

  Jak správně cvičit gymnastiku

  Před jakýmkoli cvičením se musíte poradit s odborníkem. Kdy a s jakou intenzitou a frekvencí můžete trénovat, bude schopen určit pouze lékař. Lékař, který předepisuje fyzioterapeutická cvičení, musí vzít v úvahu mnoho faktorů - věk pacienta, stadium nemoci, přítomnost doprovodných patologií, trvání průběhu nemoci, celkový stav pacienta a jeho fyzická zdatnost.

  Bez ohledu na lékařský předpis existují obecná pravidla, která musí být vždy dodržována při provádění souboru cvičení pro bronchiální astma:

  1. Je vhodné provádět cvičení venku nebo po větrání místnosti..
  2. Můžete trénovat pouze mimo období exacerbace, kdy rychlost dýchání nepřesahuje 20-25krát za minutu.
  3. Pokud se během gymnastiky zhoršil zdravotní stav - musíte zastavit cvičební terapii.
  4. Fyzioterapeutická cvičení poskytují viditelnější výsledky v kombinaci s chůzí a plaváním.
  5. Postupně musíte zvýšit počet přístupů a cvičení, ale pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře.

  Při dodržení těchto požadavků nehrozí žádné riziko poškození zdraví a zhoršení průběhu nemoci..

  Jak gymnastika ovlivňuje pacienta: základní mechanismy

  Nápravná gymnastika zahrnuje nejen tělesnou výchovu, ale i zvuková a dechová cvičení. Pravidelná implementace tohoto komplexu vede ke zlepšení neuropsychického stavu pacienta a pomáhá také posilovat dýchací a oběhové orgány..

  Tělesná výchova podporuje rozvoj svalů, a to nejen mezikostálních svalů, ale také svalů zad, tisku, bránice. To vám umožňuje normalizovat dýchací proces a také zvyšuje životně důležitou kapacitu plic..

  Respirační gymnastika zlepšuje pružnost tkáně průdušek a plic a jejich krevní oběh. To zase vede ke snížení edému sliznice, expanzi lumen nejmenších bronchiolů a také k rychlé evakuaci (vylučování) hlenu, který je vylučován žlázami. To vše pomáhá člověku zmírnit exacerbace nemoci..

  Zvuková dechová cvičení také zvyšují odolnost průdušek a alveol, což vám umožňuje udržovat vaše plíce v dobré kondici a zabraňuje častému výskytu záchvatů tohoto onemocnění..

  A v kombinaci s léčbou léky pomáhá cvičební terapie zmírnit stav pacienta a přenést nemoc do fáze stabilní remise.

  Kontraindikace pro výkon terapie bronchiálního astmatu

  Navzdory vysoké účinnosti výcviku v bronchiálním astmatu ne všichni pacienti mohou provádět takovou gymnastiku..

  Existuje řada stavů, ve kterých je fyzická aktivita kontraindikována:

  • závažný stav pacienta (zhoršení nemoci, těžká dušnost);
  • hrozba plicního krvácení;
  • zhoubné nádory;
  • horečka;
  • syndrom těžké bolesti během tréninku;
  • závažné patologie kardiovaskulárního systému těla.

  Je nutné provést gymnastiku s bronchiálním astmatem, ale neměli byste to dělat, pokud existují zjevné kontraindikace. Pokud toto doporučení ignorujete, existuje vysoké riziko zhoršení vlastního stavu..

  Cvičební komplex pro bronchiální astma

  Existuje řada cvičení, která se doporučuje provádět v remisi, když se cítíte normálně. Mezi nimi:

  1. Musíte se otočit napůl a rozprostřít obě ruce a otočit dlaně nahoru. Opakujte 12-13krát v každém směru střídavě.
  2. Cvičení se provádí v sedu, je nutné provádět ohyby do strany, zatímco ruka by měla klouzat po noze židle. Sklon by měl být doprovázen dlouhým výdechem. V počáteční poloze zhluboka a pomalu vdechujte. Do 15krát.
  3. Postavte se rovně, položte nohy na šířku ramen a upevněte si ruce na úrovni pasu. Pokuste se dostat před lokty lokty a vydechněte co nejvíce. Proveďte 20-26krát.
  4. Opřete se o opěradlo židle, pak se posaďte pomalu a vydechněte si dlouho a rychle. Vstaň, zhluboka se nadechni. Proveďte 8-10 krát.
  5. Situace je stejná. Při výdechu tělo ohněte dopředu. Vdechněte, vraťte se do původní polohy. Opakujte 25krát.
  6. V poloze na břiše musíte při výdechu zvednout nohu. Zůstaňte v této poloze po dobu 5-10 sekund, spusťte nohu, vdechněte. Opakujte 5-10krát střídavě s levou a pravou končetinou..
  7. Postavte se přímo zády. Chůze na místě po dobu 2-3 minut. Na cvičení můžete udělat až 8 sad.

  Další cvičení pro astma

  Pokud tělo reaguje pozitivně na výkon hlavního souboru cvičení, stav se nezhorší, pak lze po 2-3 týdnech přidat další zatížení. Tyto zahrnují:

  1. Postavte se čelem k gymnastické zdi a položte ruce na příčku, která je na úrovni hrudníku. Zhluboka se nadechněte, namáhejte svaly paže co nejvíce, vydechněte. Udělejte to 5-7krát.
  2. Vezměte si míč do ruky, házejte z ramene (na výdech). Opakujte střídavě na levé a pravé straně (6-10krát).
  3. Vezměte míč do svých rukou nad hlavou. Hoďte míč ostře dolů, vydechněte a uvolněte ruce. Proveďte 10-13krát.
  4. V poloze vsedě jsou paže nataženy v loketních kloubech, umístěny ve vodorovné poloze, velmi rozvedené. Nohy jsou ohnuté na kolenou. Zhluboka se nadechněte, otočte se na stranu a vydechněte. Držte v této poloze po dobu 5 sekund. Musíte to udělat střídavě doleva a doprava, 10-14krát v každém směru.
  5. Ve stálé poloze jsou paže nataženy a rozprostřeny do stran. Vdechnutí je doprovázeno zvednutím jedné nohy, při výdechu musí být noha uvolněná a snížená. Opakujte střídavě pro každou nohu, 7-10 krát.

  Respirační gymnastika pro bronchiální astma

  Respirační gymnastiku lze rozdělit do dvou etap - jedna část cvičení se provádí na začátku cvičení a druhá na konci. Nejúčinnější dechová cvičení:

  1. Dýchejte zhluboka po dobu 1 minuty, zatímco rychlost dýchání by se měla snižovat.
  2. Dlaně obou rukou musí být sevřeny v pěst a pak přivedeny k rameni, zatímco vydechují současně..
  3. Ohněte si nohy a zatlačte je do žaludku, zhluboka se nadechněte. Při návratu do původní polohy vydechněte.
  4. Zhluboka se nadechněte, vydechněte co nejdéle a vyslovujte zvuky „g“ a „sh“.
  5. Proveďte ve stoje. Položte levou ruku na břicho a pravou ruku na hruď. Řízené dýchání po dobu 30 sekund. V tomto případě, když vydechujete, musejí být svaly břišního tisku zataženy a napjaty.
  6. Položte nohy na šířku ramen a ruce v pase. Zhluboka se nadechněte, pak zadržte dech asi 3-5 sekund, pomalu vydechněte a vyslovujte zvuky „o“, „a“. Proveďte 10-13krát.
  7. Narovnejte páteř, položte ruce na zadní stranu židle nebo na bar švédské zdi. Nadechněte se co nejvíce nosem, zadržte dech, sejte žaludek a co nejvíce napněte břišní svaly. Zůstaňte v této poloze po dobu 15-30 sekund (v závislosti na schopnostech pacienta). Jemně vydechněte, uvolněte se. Proveďte 1-2krát, je povoleno provádět 3-5 přístupů na trénink, ale s přestávkami po dobu nejméně 5 minut.

  Cvičte během vzplanutí astmatu

  Během období exacerbace nemoci by měla být prováděna pouze lehká gymnastika, měla by být prováděna pod dohledem lékaře, aniž by došlo ke zhoršení stavu. Odborníci na cvičení cvičení doporučují provedení následujících cvičení:

  1. Leží na zádech s vysokým polštářem pod hlavou. Nadechněte se, nafoukněte žaludek, vydechněte a vtáhněte je co nejvíce. Během cvičení je třeba cítit mírné napětí v břiše a bránici. Opakujte 5-7krát.
  2. Sedí na židli s opěradlem. Během vdechování nosem ohněte ruce za loketní klouby a dotkněte se ramen, držte tuto polohu několik sekund. Vydechněte, zkřížte ruce na hrudi. Běh 5-10 krát.
  3. Sedí na okraji stoličky (nejlépe nízká). Roztažte ruce, silně vdechujte při výdechu, ohněte se dolů a prsty se dotkněte podlahy. Opakujte 10-12 krát.
  4. V poloze sedu jsou paže ohnuté a přivedeny k ramenním kloubům. V této poloze zvedněte ruce do vodorovné polohy a hluboce vdechujte. Proveďte 5-10 krát.
  5. Posaďte se na okraji židle, ohněte a narovnejte chodidlo. Zároveň zhluboka dýchejte a zaťte ruce do pěsti. Opakujte 15krát.

  Jaký čas je pro hodiny lepší?

  Je nutné předepsat provádění primárního souboru opatření v období remise nemoci. Po posouzení stavu pacienta se musíte ujistit, že je připraven provádět cvičení s cvičením.

  První polovina dne je nejlepší čas na cvičení. Ideální možností je provést cvičení 2 hodiny po lehké snídani. V žádném případě byste neměli zahájit fyzioterapeutická cvičení bezprostředně po jídle. Odborníci tvrdí, že cvičení prováděné na čerstvém vzduchu je prospěšné. Pokud to však není možné (například v chladném období), pak stojí za to procvičit v místnosti s otevřeným oknem pro větrání - zajistí to dostatečný přísun kyslíku.

  Užitečné tipy

  Souhrnně lze shrnout hlavní seznam doporučení vypracovaných zkušenými odborníky v oblasti pohybové terapie. Pokud přísně dodržujete pravidla z tohoto seznamu, účinnost souboru cvičení se dramaticky zvyšuje a počet komplikací se výrazně snižuje. Tato pravidla zahrnují:

  1. Musíte to dělat pravidelně, nejméně 4-5krát denně, aniž byste přerušili léčbu na více než 2-3 dny.
  2. Trvání sezení by mělo být od 30 do 60 minut - to stačí k tomu, abyste si procvičili všechny svaly, dýchali a zvukovali.
  3. Třídy by měly být prováděny na čerstvém vzduchu nebo v místnosti, kde je dostatek kyslíku.
  4. Můžete zadržet dech pouze pod dohledem trenéra. V takovém případě položte ruce na opěradlo židle nebo na tyč gymnastické zdi.
  5. Výdech by měl být 2-4krát delší než inhalace.
  6. Cvičení je třeba tvrdit a měnit každý týden. To však musí být prováděno postupně a pod dohledem odborníka..
  7. V případě zhoršení stavu nebo zhoršení onemocnění je nutné informovat lékaře a snížit zátěž při školení.

  Souhrnně lze říci, že komplex terapeutických zátěží pro bronchiální astmu je vynikajícím doplňkem lékové terapie. Pravidelná gymnastika zlepší celkovou pohodu a zmírní průběh nemoci.

  Podle výsledků výzkumu bylo zaznamenáno, že u lidí, kteří se zabývali cvičením po dobu 3 měsíců, se frekvence exacerbací snížila o 40–50% au pacientů, kteří vykonávali cvičení po dobu delší než šest měsíců, se počet relapsů snížil ze 60 na 80%. Proto je nejen možné, ale také nutné se zapojit do fyzické aktivity s nemocí.

  Cvičební terapie při léčbě bronchiálního astmatu u dětí a dospělých: typy cvičení

  Cíle pohybové terapie

  Funkce provádění fyzioterapeutických cvičení při bronchiální-plicní nemoci sledují následující směry:

  • normalizace mechanického dýchání;
  • funkční zlepšení respiračního centra a pohyblivosti v oblasti hrudníku;
  • zvýšená drenážní kapacita průdušek se zvýšenou produkcí exsudativní sekrece;
  • všeobecný aerobní výcvik zaměřený na zlepšení fyzických vlastností;
  • normalizace emočního stavu pacienta.

  Zpravidla se pro posílení dýchacích svalů, zlepšení ventilace plic a normalizaci funkce odvodnění používá speciálně vyvinutá sada dechových cvičení..

  Pravidla pro provádění zátěžové terapie

  Cvičební terapie je kontraindikována ve vývoji status asthmaticus, dušnost (častěji 25 dechů za minutu). Kromě toho nemůžete dělat gymnastiku, pokud je u pacienta diagnostikováno respirační selhání ve 3. fázi..

  Metodika fyzioterapeutických cvičení je postavena na předběžném diagnostickém vyšetření pacienta. Na základě výsledků vyšetření je odhalena závažnost bronchiálního astmatu, frekvence vývoje záchvatů s přihlédnutím k věkové kategorii pacienta..

  Před zahájením aktivní zátěže je nutné provést přípravu (2-3 dny), aby se otestovaly fyzické a emoční schopnosti pacienta. Dechová cvičení u bronchiálního astmatu poměrně často zajišťují zvukovou výslovnost a základní gymnastické pohyby.

  Tato sada cvičení vám umožňuje posoudit požadovaný stupeň intervence..

  Mechanismus účinku pohybové terapie

  Třídy cvičební terapie by měly být prováděny v interiktálním klidu se zlepšením stavu a nepřítomností oběhových selhání. Fyzioterapie bronchiálního astmatu řeší problém posilování těla a normalizace neuroemocionálního procesu.

  Kromě toho se pomocí dávkové fyzické aktivity bronchospazmy aktivně ulevují a obnovuje se dýchání..

  • Komplex fyzických cvičení normalizuje viscerálně-motorické reflexy, v důsledku čehož je harmonizována rychlost dýchání a regulován bronchiálně-cévní tón;
  • zdravé zahřívání dechu je zaměřeno na prevenci rozvoje plicního emfyzému a na posílení metabolického procesu v těle. Pod vlivem svalové aktivity se adrenalin uvolňuje do krevního řečiště, což má pozitivní vliv na celkový stav pacienta;
  • v důsledku skutečnosti, že existuje další zátěž svalů zapojených do respirační činnosti, může pacient nezávisle zabránit vzniku astmatického záchvatu v počátečním stádiu a řídit jej v budoucnu;
  • Cvičební terapie bronchiálního astmatu je vytvářena individuálně na základě charakteristik průběhu onemocnění, věkové kategorie astmatiků, závažnosti symptomů a fyzické zdatnosti;
  • sada tříd zahrnuje regenerační terapii a také dechová cvičení, která vám umožňují ovládat pohyblivost hrudníku.

  Zvláštní důraz by měl být kladen na cvičení pro rozvoj bránice dýchání s prodlouženou inhalací. Kromě toho cvičení cvičení pomáhá posílit břišní svaly. Je důležité kombinovat dechová cvičení se střídavou výslovností zvuků. Přispívá ke kontrakci obličejových svalů.

  Sada cvičení cvičení terapie

  Cvičení lze provádět pouze mezi útoky. Jeho úkolem je normalizovat nervové procesy, neutralizovat bronchospasmus a navázat normální dýchání..

  1. Dlaně obou rukou jsou sevřeny v pěsti a poté vdechovány k rameni. Po návratu do výchozí polohy se provede výdech.
  2. Jedna noha je ohnutá a přitažená k břiše. V tomto případě byste měli vydechnout, když se vrátíte do výchozí polohy, musíte se zhluboka nadechnout.
  1. Je nutné se otočit na stranu a současně sundat obě ruce a otočit dlaně nahoru. Zhluboka se nadechněte a po návratu do výchozí polohy můžete vydechnout.
  2. Doporučuje se provádět rozšířenou inhalaci se současnou výslovností zvuku „w“ a „g“.
  3. V poloze k sezení jsou sklony prováděny různými směry. Ruce by měly klouzat přes nohu sedadla. Následuje hluboká výdech. Ve výchozí poloze se provádí inhalace.
  4. Vdechování se provádí, když pacient stojí s nohama širokým od sebe, rukama v pase a lokty do strany. Když spojujete lokty, vydechněte.
  5. Pacient stojí opřený o židli. Výdech při dřepu. V počáteční poloze se provádí inhalace.
  1. Nohy musí být roztaženy na šířku ramen od sebe, dlaně položeny v pase. V tomto případě musí pacient během výdechu vyslovit zvuky „o“ a „a“.
  2. Dýchání lze kombinovat s pomalými procházkami.
  3. Nohy by měly být rozprostřeny a dlaně by měly být umístěny v oblasti pasu. V tomto případě se ohýbá vpřed s výdechem, stoupá (inhalace).
  4. Ležící, měli byste zvednout ruku při vdechování, po svalové relaxaci, ruka klesá s výdechem.
  5. Leží lícem nahoru a přitom vydechuje, jedna noha stoupá. Po návratu do výchozí polohy se zhluboka nadechněte..
  6. Při sezení musíte položit obě ruce na kolena. Pomalu se uvolňujte a ohýbejte kotníky, měli byste zatínat a rozpínat ruce do pěst.

  Během tréninku se doporučuje otevřít okno a tím zajistit přístup vzduchu.

  Cvičební terapie pro bronchiální astma - soubor cvičení pro cvičení

  Astma je závažné onemocnění, které významně kazí život jeho majitele. Za účelem omezení útoků nebo jejich odstranění se provádějí léky, fyzioterapie a fyzioterapie na bronchiální astma.

  Příčiny a rysy průběhu bronchiálního astmatu

  Podívejme se podrobněji na třetí typ. Bronchiální astma je zánětlivý proces. Průdušky nemocného se zanícují, vyvíjí se jejich překážka. To narušuje průchod vzduchu do dýchacích cest. Osoba trpí zadusením.

  Za posledních 20 let se incidence dramaticky zvýšila. V dnešní době již bronchiální astma zažilo přibližně 300 milionů lidí na celém světě..

  Jak k útoku dochází:

  1. Submukózní žlázy jsou hyperaktivní. Velké množství jejich tajemství vyniká. Ucpává průdušky.
  2. Sliznice průdušek se zvětšuje, takže dochází ke křečím svalů průdušek.
  1. Alergenní příroda.
  2. Nealergenní.
  1. Genetická (pokud jsou rodiče astmatici, pravděpodobnost onemocnění u jejich dítěte je vysoká, okamžitě se zvyšuje o 20%).
  2. Toxické látky, které vstupují do těla (nemluvíme jen o inhalaci látek, ale také o některých potravinářských výrobcích, lécích).
  3. Klima v místě bydliště. Bylo prokázáno, že obyvatelé oblastí s vysokou vlhkostí vzduchu (stálé deště, proudění oceánu) jsou náchylnější k nemocem.
  4. Chronická bronchitida v pokročilé formě.
  5. Práce v drsném prostředí (průmyslové budovy, chemikálie, plísně, vlhké, prašné prostředí).
  6. Špatná environmentální situace, znečištění ovzduší.
  7. Dlouhodobé léky.
  8. Špatné návyky (kouření).

  Známky, v jejichž přítomnosti můžete mít podezření na přítomnost onemocnění:

  • Pískání a sípání při dýchání.
  • Obtížné dýchání, dušnost, pocit tlaku na hrudník (symptomy horší v noci).
  • Výše uvedené příznaky mohou být sezónní (exacerbace nastává na podzim a na jaře).
  • Ekzém.
  • Problémy s dýcháním začínají při kontaktu s určitými látkami (jídlo, prach, pyl, vlna, léky, domácí chemikálie), se sníženou teplotou vzduchu, nachlazením, se silnou námahou, při stresu.
  • Častý výskyt akutních infekcí dýchacích cest, který je lokalizován v dolních dýchacích cestách.
  • Pokud osoba vezme antihistaminikum a dojde ke zlepšení.

  Proč se pro respirační patologie provádí cvičení?

  1. Ukažte pacientovi, jak ovládat dýchání během útoku. Naučí se ovládat dýchací přístroj.
  2. Omezte křeče.
  3. Chcete-li odstranit výskyt emfyzému, posílit svaly obecně.
  4. Podporovat aktivaci trofických procesů v tkáních.
  5. Zvyšování mentálního tónu pacienta.
  6. Přizpůsobte ji rostoucímu zatížení.
  7. Zachování výkonu pacienta.

  Technika fyzioterapeutických cvičení pro astmatiky

  Specifičnost pohybové terapie zahrnuje:

  • Třídy tělesné výchovy.
  • Dechová cvičení.
  • Masáž.

  Všechny třídy začínají masáží. Pomůže zahřát svaly.

  Masážní terapeut zajistí průtok krve do všech svalů.

  Dále se provádí dechová cvičení. Bylo vyvinuto mnoho dechových cvičení, která budou popsána níže..

  Fyzická kultura pro astmatiky začíná hladce a zahříváním. Lékař vybere individuální techniku, která pomůže zmírnit stav pacienta.

  Je nutné najít „zlatý průměr“, protože příliš aktivní cvičení situaci jen zhorší a z pasivních nebude mít prospěch.

  Je třeba si uvědomit, že třídy se neuskutečňují během exacerbací..

  Přibližná sada cvičení pro každodenní aktivity

  Kromě masáže v kanceláři, dýchacích cvičení, zatímco mimo nemocnici, můžete provádět každodenní cvičení doma

  Poté, co obdržela doporučení pro výkonovou terapii bronchiálního astmatu, soubor cvičení, která se provádí doma:

  1. Při výdechu v poloze na zádech je noha přitlačována proti žaludku. Při inhalaci se noha narovná. Opakujte s druhou nohou..
  2. Ohyby se ze sedu provádějí ve všech směrech. Všechno se také dělá při výdechu..
  3. Opíraje se o zadní stranu židle, musíte dřepat na výdech.
  4. Nohy roztečte od sebe, položte si ruce na pas. Během výdechu pacient vyslovuje zvuky „o“, „a“.
  5. Ze sedu. Ruce na kolenou. Je nutné pomalu uvolňovat a ohýbat kotníky, zatínat a rozpínat ruce do pěst.

  Výhody dýchacích cvičení

  Respirační gymnastika nenahrazuje léky potřebné pro astma. Toto je jen další způsob, jak zlepšit zdraví, který se provádí v kombinaci s jinými metodami..

  Dechová cvičení však mohou mít řadu pozitivních výsledků. Někteří z nich:

  1. Svaly průdušek se uvolňují, snižuje to křeče, záchvaty se snižují.
  2. Podporuje vypouštění hlenu.
  3. Do plic proudí více vzduchu.
  4. Pacient se učí ovládat dýchání.
  5. Zlepšuje se celkový stav těla, zlepšuje se imunita.
  6. Snížený stres a špatná nálada.

  7. Pomoc s bronchiálním astmatem - světově uznávaný vědec doporučuje

  Bylo vyvinuto mnoho dýchacích technik. Mezi domácí vývojáře techniky - K. Buteyko a A. Strelnikova.

  Podle Buteykovy metody fyzické kultury by mělo být dýchání mělké, ne hluboké. Není to tak snadné, zejména pro nemocného. Není tedy snadné je podat, ale účinek nebude dlouho trvat..

  Cvičení podle metody Buteyko se provádějí při sezení s rovným hřbetem na židli. Krk je natažený, ruce na kolenou. Pacient by se měl uvolnit.

  Cvičení začíná skutečností, že do 5 minut hloubka dýchání klesá, nakonec prostě neexistuje. Po minutě odpočinku, pak 5 minut tréninku. 1 cvičební cyklus zahrnuje 5 opakování. Po celý den se provádí 6 cyklů.

  Výuka probíhá pod dohledem odborníků. Metoda je kontraindikována v případě vážného stavu pacienta.

  Strelnikova metoda je zaměřena nejen na dýchací systém, ale na celé tělo jako celek.

  Používá se také k prevenci zdravých chorob, jako jsou:

  Cvičební komplex pro bronchiální astma podle Strelnikovy:

  1. Kočka. Výchozí pozice stojí, nohy spolu. Je nutné dřepět, zatímco otočíte tělo doleva a doprava. V tuto chvíli ruce dělají pohyby podobné těm, které kočka dělá při skákání..
  2. Objímáme vaše ramena. Stálá poloha. Paže jsou ohnuté v loktech. Ruce se zvednou k ramenům. Póza se podobá písmenu „T“. Prudký povzdech. Pacient spojuje ramenní klouby dohromady. Ruce nejsou zkřížené, ale drženy paralelně.
  3. Pacient nakloní hlavu doprava a doleva. Ramena sahají k uším.

  Respirační gymnastika Strelnikova

  Byly provedeny studie, kterých se zúčastnilo několik desítek astmatických lidí. Před cvičení vyplnili dotazníky týkající se jejich příznaků. Byly rozděleny do dvou skupin. První skupina žila běžný život a druhá jógu..

  Lidé, kteří navštěvovali třídy, zaznamenali na konci výzkumu zlepšení svého stavu.

  • Zlepšení krevního oběhu. Krev je lépe okysličená.
  • Uvolněte stres a zlepšete náladu.
  • Zvýšená flexibilita.

  Cvičení sníží záchvaty, posílí se dýchací systém pacienta. Jeho tělo je v dobrém stavu.

  Dnes je jóga spolu s cvičební terapií využívána moderními lékaři jako páka vlivu na nemoc..

  Prevence astmatu

  1. Veďte zdravý životní styl (odvykání kouření, zdravá strava, která zahrnuje ovoce a zeleninu, kontrola spotřeby alergenních potravin, pravidelné mírné cvičení, žádný stres).
  2. Pravidelné vyšetření.
  3. Procházky pod širým nebem.
  4. Vitaminová terapie.
  5. Pravidelné mokré čištění místnosti.
  6. Nepoužívejte osvěžovače vzduchu.
  7. Pro děti je správné zavedení doplňkových potravin.

  Astma není věta. Jeho přítomnost neznamená, že člověk musí neustále sedět doma a objevovat se na ulici pouze s inhalátorem. Moderní medicína úspěšně léčí lidi z tohoto onemocnění. Bylo vyvinuto mnoho technik, které pomáhají zlepšovat stav těla, snižují počet útoků nebo se jich dokonce úplně zbavují. Cvičební terapie astmatu je vynikajícím pomocníkem při komplexní léčbě. Ale nezapomeňte na léky na předpis. Pouze společně mohou dát nejlepší výsledek léčby, zlepšit stav pacienta..

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu: soubor cvičení

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu je důležitou metodou obnovení a zachování normální funkce plic. Terapeutická gymnastika pomáhá posilovat celé tělo a tóny.

  Pravidelné cvičení a léky podle pokynů lékaře vám mohou pomoci snížit výskyt relapsů. Zvláštní astmatika by měla být předepsána pro všechna astmatika v období stabilní remise a bez kontraindikací.

  Nemůžete provádět cvičení se závažným srdečním nebo respiračním selháním, ani při nachlazení, pokud k nim dojde při teplotě nad 37,5 stupňů.

  Vliv fyzioterapeutických cvičení na pacienta

  Fyzioterapie bronchiálního astmatu má blahodárný účinek na celé tělo pacienta. Pravidelné cvičení může výrazně snížit množství léků, které užíváte. Cvičební terapie má na bronchiální astma následující účinek na lidské tělo:

  • mechanické dýchání je normalizováno;
  • funkce dýchacího centra se znatelně zlepšují a obnovuje se pohyblivost hrudníku;
  • odvodnění bronchiálního stromu se zlepšuje. Viskózní sputum je rychle odstraněno z dýchacího systému;
  • celé tělo je tónované, člověk se stává odolnějším;
  • emoční stav pacienta se zlepšuje.

  Fyzioterapie bronchiálního astmatu obvykle zahrnuje speciální sadu cvičení, která jsou zaměřena na posílení svalové hmoty, která se podílí na respiračním procesu, a na zlepšení ventilace plic.

  Pacientovi s bronchiálním astmatem je zobrazen soubor cviků v místnosti pro cvičení, která je k dispozici ve všech poliklinikách.

  Vlastnosti provedení

  Terapeutická cvičení pro bronchiální astma mohou být prováděna pouze ve stadiu remise, kdy není narušen celkový stav člověka. Soubor fyzických cvičení by měl být prováděn s otevřeným oknem, aby v místnosti byl k dispozici kyslík.

  Průběh fyzických cvičení je rozvíjen individuálně na základě diagnostického vyšetření pacienta. Během vyšetření lékař zjistí závažnost onemocnění a frekvenci relapsů, zatímco všechny údaje jsou porovnány s věkem pacienta.

  Než pacient začne provádět celou škálu terapeutických cvičení, je nutné dokončit přípravu na dva dny.

  To je nutné k testování fyzických a psychických schopností člověka. Některá cvičení pro bronchiální astma zahrnují výslovnost určitých zvuků.

  Sada jednoduchých gymnastických cvičení pomůže plně určit míru požadovaného zásahu..

  Pro astmatiky je vhodné kombinovat cvičební terapii s plaváním nebo skandinávskou chůzí. Taková fyzická aktivita aktivuje respirační funkci a zabraňuje možným relapsům..

  Mechanismus účinku pohybové terapie na pacienta

  Cvičební terapie astmatu by měla být prováděna mimo období exacerbace, s dobrým zdravotním stavem osoby a bez oběhových poruch. Gymnastický komplex pro bronchiální astma pomáhá posilovat tělo a stabilizuje psycho-emoční stav astmatika. Při dávkové fyzické aktivitě je bronchospasmus odstraněn a je aktivován dýchací proces:

  • Díky fyzioterapeutickým cvicením se mnoho reflexů stabilizuje, díky tomu se dýchání stává fyziologickým a cévy v průduškách se vrátí k normálu.
  • Cvičení, která jsou doprovázena výslovností zvuků, mají za cíl zabránit rozvoji plicního emfyzému a zlepšit metabolismus v těle..
  • Během cvičení se zvyšuje aktivita všech svalových skupin, což vede k uvolňování adrenalinu do krve. To má pozitivní vliv na stav astmatu..
  • Při cvičení na svalech, které se účastní dýchacího procesu, působí další zátěž, díky tomu může pacient předcházet astmatickým záchvatům v počáteční fázi a zcela je ovládat.
  • Lékař si vybírá cvičení pro individuální fyzioterapeutická cvičení. Zohledňuje se tím věk astmatika, závažnost obecných příznaků, stupeň fyzické zdatnosti osoby a zvláštnost průběhu nemoci..
  • Cvičební terapie astmatu sestává ze souboru speciálních cvičení, jejichž cílem je celkové posílení celého těla a schopnost řídit pohyblivost hrudníku..

  Při provádění gymnastiky je třeba věnovat zvláštní pozornost cviku, která jsou zaměřena na rozvoj bránice s dýcháním se zvláštním protáhlým výdechem. Správně provedená sada cviků pomáhá dobře posilovat peritoneální svaly. Je velmi důležité kombinovat cvičební cvičení s výslovností některých zvuků. Tento přístup pomáhá posilovat obličejové svaly..

  Astmatický člověk by měl provádět fyzioterapeutická cvičení v době, kdy je někdo z rodiny doma. Je třeba si uvědomit, že během gymnastiky může pacient onemocnět..

  Cvičení pro astmatiky

  Jakékoli cvičení může být zahájeno pouze během období prominutí. Komplex fyzioterapeutických cvičení je zaměřen na stabilizaci metabolických a nervových procesů, odstranění bronchospasmu a normalizaci respiračního procesu.

  Cvičení fyzioterapeutických cvičení doporučená odborníky vypadají takto:

  1. Po dobu 40 sekund pacient dýchá, zatímco vdechuje a vydechuje méně a méně.
  2. V počáteční poloze jsou ruce sevřeny v pěst, pak jsou přivedeny na ramena a hluboce vdechovány. Potom vrátí ruce dolů a vydechnou.
  3. Ve stálé poloze je jedna noha ohnutá na koleno a mírně přitahována k žaludku, zatímco hluboce vydechuje. Poté se noha vrátí do původní polohy a vdechne se. Během gymnastiky se nohy střídají.
  4. Ruce se natahují před vámi, dlaněmi nahoru a otočit se jakýmkoli směrem. Při otáčení se zhluboka nadechněte a při návratu do výchozí polohy vydechněte.
  5. Zhluboka se nadechněte, zatímco se snažíte vytáhnout zvuky W nebo F.
  6. Pacient sedí na židli se zády a začíná se ohýbat do stran. Současně ruce klouže po nohou židle. Při naklápění, výdechu a ve výchozí poloze se plně nadechněte.
  7. Osoba stojí s nohama od sebe v úrovni ramen, s rukama v pase a lokty jsou rozprostřeny od sebe. Inhale následuje v klidném stavu a vydechuje, když se připojuje k loktům.
  8. Pacient stojí poblíž židle a nadechne se, když sedíte na židli, musíte vydechnout.
  9. Nohy jsou umístěny na úrovni ramen, ruce jsou umístěny na opasku. Je nutné zhluboka dýchat, ale když vdechujete a vydechujete, zatáhněte za zvuky A a O.
  10. Nohy v úrovni ramen, ruce v pase. Pacient provádí ohyb vpřed. V klidu, vdechujte a při ohýbání se zhluboka vydechněte.
  11. Pacient leží na podlaze. Při vdechnutí zvedá jedna ruka při výdechu snížení. Ruce se střídají.
  12. Pacient leží na zádech. Při výdechu zvedá jednu nohu nízko, zatímco vdechování musí být spuštěno. Nohy se několikrát střídají.
  13. V poloze vsedě je nutné kotníky napínat a současně zaťat pěsti.

  Cvičení se provádí několikrát týdně. Během cvičení musíte otevřít okno, abyste zajistili čerstvý vzduch. Trénink by neměl být delší než 30 minut, všechna cvičení se opakují 5-6krát.

  Můžete provádět všechna terapeutická cvičení najednou, nebo můžete provádět několik přístupů denně, každý po 2-3 cvičeních.

  Rysy pohybové terapie u dětí

  Specialisté vyvinuli několik originálních komplexů lékařské gymnastiky pro děti. Všechna tato cvičení nevyžadují zvláštní výcvik. Respirační gymnastika má pozitivní účinek na celé tělo dítěte, zjemňuje ho a zlepšuje dýchací funkce. Cvičební terapie u dětí se provádí s časovým limitem. Délka výuky by neměla přesáhnout 20 minut denně.

  Astmatické záchvaty u dětí se často vyskytují s nedostatečně aktivním životním stylem. V tomto případě je patrný nedostatek oxidu uhličitého v dýchacím systému. Dýchací cvičení Buteyko, která prakticky nemají kontraindikace, pomohou tento stav napravit..

  Při provádění zátěžové terapie u dětí se musíte soustředit na zadržování dechu, po kterém by dítě mělo klidně a mělce dýchat. Specialista by měl určit vhodný soubor cvičení pro dítě, přičemž by měl brát v úvahu nejen věk a závažnost onemocnění, ale také přítomnost průvodních patologií..

  Pokud pravidelně a správně provádíte fyzickou terapii s dítětem, pak se bronchiální astma bude stále méně připomínat..

  S bronchiálním astmatem se vždy zachází komplexně. V tomto případě se používají drogy, fyzioterapie a fyzioterapie. Lékař si vybírá komplex zátěžové terapie individuálně, tento přístup vám umožňuje snížit frekvenci záchvatů a zlepšit pohodu pacienta.

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu: komplex rehabilitačních cvičení

  Bronchiální astma je chronické onemocnění dýchacího ústrojí s astmatickými záchvaty. Kromě předepisování léků je důležitá také fyzioterapie, která rovněž poskytuje terapeutické a profylaktické účinky..

  Jedná se především o fyzioterapeutická cvičení, jejichž účelem je posílit tón dýchacích svalů, podpořit odstranění sputa a zlepšit přísun kyslíku do plicních tkání..

  Pacient se musí naučit ovládat dechové cykly a rozvíjet svalový systém pomocí speciální sady cvičení.

  Fyzická rehabilitace má specifické cíle:

  • Posílení svalového systému těla pomocí obecných tónovacích cvičení.
  • Relaxace dýchacích svalů.
  • Nácvik samostatné regulace respiračního aktu a rytmu.
  • Odstranění zbytkového přebytečného vzduchu v dýchacích cestách.
  • Zvýšená elasticita hrudníku.

  Hlavním úkolem je omezit křeče průdušek a průdušek, zlepšit dýchání, normalizovat obsah kyslíku v krvi a tělních tkáních.

  I přes účinnost a potřebu fyzioterapie u mnoha pacientů mají řadu kontraindikací.

  • Subakutní období doprovázejících plicních nemocí.
  • Zotavení po zápalu plic, pohrudnice, bronchitida.
  • Období mezi záchvaty bronchiálního astmatu.

  Cvičební terapie se neaplikuje za následujících podmínek:

  • Výrazná exacerbace chronických plicních chorob.
  • Akutní období patologie průdušek a plic.
  • Plicní srdeční selhání třetího stupně.
  • Časté útoky udusení.

  Průběh zátěžové terapie bronchiálního astmatu se liší v délce a sestává z přípravného a tréninkového období. Počáteční část je přípravná část, jejíž trvání je dva až tři dny.

  Přípravné období zahrnuje následující úkoly:

  • studium stavu pacienta a jeho funkčních schopností;
  • studie pacientů se zvláštními cviky s cílem vrátit mechanismus správného dýchání.

  Třídy cvičení jsou prováděny podle individuálního programu. U dospělých závisí její struktura na stavu dýchacího a kardiovaskulárního systému, závažnosti základního onemocnění, věku, fyzických schopnostech..

  Cvičební gymnastická cvičení začínají řadou výchozích bodů:

  • přední konec postele stoupá, člověk leží na zádech;
  • člověk se posadí směrem k zadní straně židle, ohne předloktí obou rukou, opře se rukama o záda a na něj si položí bradu;
  • pacient dřepí na okraji židle a opírá se o záda.

  Začátek a konec cvičení je doprovázen lehkými masážními procedurami na obličeji, hrudi, ramenou.

  Cvičení aktivně využívají dýchání s dlouhým a pomalým výdechem, zvukovou gymnastiku, cvičení dýchacích exkurzí pomocí bránice, rozvíjení svalových struktur hrudníku a ramenního pletence.

  Lekce trvá od pěti do deseti minut (v závislosti na různých faktorech zdravotního stavu osoby). Tempo cvičení by mělo být pomalé. Každé cvičení se opakuje třikrát až pětkrát.

  Během tréninkového období existuje řada úkolů:

  • Normalizace tónu centrální nervové soustavy.
  • Snížení bronchospasmu a bronchiolospasmu.
  • Zlepšení ventilace dýchacích cest.
  • Obnovení rytmu plného dýchání s prioritním vývojem výdechu.
  • Posílení pomocných dýchacích svalů a zlepšení pohyblivosti hrudního rámu a bránice.
  • Naučit pacienta relaxovat svaly a cvičit doma.
  • Cvičení pacienta k regulaci dýchání během epizod záchvatů.

  V léčbě bronchiálního astmatu v období mezi záchvaty je realizován léčebný rehabilitační program - různé metody a typy zátěžové terapie: kinezioterapie, terapeutická cvičení, úkoly seberealizace, trénink na dechových simulátorech, cyklistické ergometry, dávkované a postupné procházky, plavecké procedury, lyžování, dynamika sport. Pacient by se měl během cvičení vyvinout úsilí se svaly během výdechu (při otáčení a naklápění těla, házení míčků). Mezi opakováním musí být provedeny přestávky na odpočinek a relaxaci..

  Fyzioterapeutická cvičení pro děti zahrnují hry s aktivními pohyby a cvičení s velkými míčky pro gymnastiku.

  Cvičení lze provádět doma i na čerstvém vzduchu ve speciálních ambulancích.

  1. 1. Dostaňte se do základního postoje. Při nadýchání jemně zvedněte ruce ze stran. Vynechejte pomalý syčivý výdech.
  2. 2. Postavte se na nohy a obejměte se kolem spodních žeber. Nadechněte se, stiskněte hrudník trochu, vydechněte s hukotem.
  3. 3. Rovný stojan, ruce leží na žebrech, lokty jsou přitahovány k bokům a zpět, současně je dlaňový povrch stlačen trhnutím po stranách hrudníku a vyslovuje písmeno „O“..
  4. 4. Začněte jako v předchozím cvičení, ale když jsou ramena unesena, vdechněte, při míchání - vydechněte.
  5. 5. Posaďte se na židli, ruce po stranách. Vdechování se provádí tak, že se tělo otočí na pravou stranu a paže se současně stáhne dozadu. Po návratu do výchozí polohy vydechněte po dlouhou dobu. Levá strana je stejná.
  6. 6. Ve stálé poloze se ruce přitáhnou dozadu a do stran, vdechnou, poté se náhle chytí za horní část hrudníku, udeří nadrasapulární oblasti kartáčky a vydechnou..
  7. 7. Leží na zádech, jejich paže jsou ohnuté na loktech a položeny pod sebe. Při vdechování se ohýbají v „mostu“, opírající se o týlní oblast a lokty. Při výdechu - návrat do výchozí polohy.
  8. 8. Začátek: ležící na zádech, ruce ve švech. Ruce do stran, vdechněte, přitiskněte si kolena jedné nohy k hrudi rukama a poté pomalu vydechněte. S druhou nohou to samé.
  9. 9. Z náchylné polohy natáhněte tělo k nohám rukou a čelo ke kolenům a nadechněte se. Návrat do výchozí polohy, výdech.
  10. 10. Ze stejné polohy: při vdechování zvedají narovněné nohy v úhlu čtyřiceti pěti stupňů, zatímco vydechují, snižují.
  11. 11. Ležící na zádech: uchopte hrudník a při výdechu jej stiskněte.
  12. 12. Ležící s nohama ohnutými na kolenou. Položte jednu ruku na hruď, druhou na žaludek. Při vdechování nosem zatlačte na hrudník a vydechněte - na přední břišní stěnu.
  13. 13. Lehněte si na břicho, natáhněte ruce podél těla, narovnejte nohy, zvedněte je - vdechujte, snižujte - výdech.
  14. 14. Push-up s rukama s podporou kolen. Při zvedání těla nahoru - inhalovat, dolů - vydechovat.
  15. 15. Lehněte si na břicho a současně zvedněte ruce a nohy nahoru, vdechujte. Trpění v této poloze, pomalu výdech.
  16. 16. Shrug - vytvářejí trapéziové kontrakce.
  17. 17. Spojte lopatky dohromady, utáhněte mezikapulární svaly, uvolněte je a nakloňte trup.
  18. 18. Střídejte a uvolněte svaly pravé a levé paže, svaly krku.
  19. 19. Zvuková gymnastika: po vdechování nosem, při vydechování, vyslovujte různé samohlásky a souhlásky. V přípravném období: „U“, „I“, „E“, „O“. V tréninku: "З", "С", "Р", pak přidejte zvuky "Ш", "Щ", "Ж". Nejdříve se výdech provádí po dobu 5 sekund, poté se postupně zvyšuje na 30. Opakujte cvičení po dobu 2-3 minut s přestávkami 30 sekund, 5-6krát denně.

  Průměrná délka terapeutických a gymnastických lekcí je asi 20 minut. Jsou prováděny jednou denně, s mírným tempem. Požadovaný počet opakování je nejprve 4-5, zvyšuje se na 8-10.

  Pacienti také sami dvakrát denně provádějí komplex jednotlivých cvičení. Astmatici potřebují pravidelnou chůzi s měřeným režimem a delší výdech.

  Intenzita cvičení by se měla postupně zvyšovat.

  Dávkované běhy dávají znatelné výsledky. Začněte běžet na místě, zvedněte boky nízko a neuspěchaným tempem.

  Délka cvičení je zpočátku jedna minuta, provádí se třikrát denně - ráno, 30 minut před obědem a 2 hodiny před spaním.

  Poté se doba trvání programu prodlouží na 15 minut třikrát týdně, denně se přidá 10–15 sekund. Během běhu je důležitý správný dýchací rytmus: inhalace nosem, výdech dvakrát tak dlouho přes rty složené do trubice.

  Mírný až střední průběh nemoci zlepšuje plavecké procedury. Provádějí se dva až tři týdny po exacerbaci. Trénovat svaly podporující dýchání, vydechovat do vody a překonávat její odpor.

  Doporučené venkovní hry s míčem v lehké verzi trvající od 15 do 60 minut s povinnými přestávkami. Díky nim lze u pacientů se vzácnými záchvaty minimalizovat. Dýchací stroje pomáhají pacientům upoutaným na lůžko a pacientům s těžkou dýchací schopností cvičit.

  Jako simulátory lze použít balónky a speciální nafukovací zařízení. Vydechněte pomalu.

  Když se děti s astmatem zotavují, jsou účinné a nezbytné kalicí postupy a systematické procházky v parcích a na ulici..

  Kromě obecně přijímaných metod fyzioterapie dýchání se používají volební eliminace hlubokého dýchání K.P.Buteyko a gymnastika paradoxní struktury A.N. Strelnikova. První technikou je mělké nosní dýchání, které zadržuje výdech, což zlepšuje přívod kyslíku do plic. Druhá se zaměřuje na krátké dechy se spoustou intenzivních opakování..

  Na konci pobytu v lůžkovém zdravotnickém zařízení bylo pacientům doporučeno pokračovat v ambulantních kurzech léčebných cvičení s lékařským dohledem, tj. V ambulantní cvičebně nebo v těle tělesné výchovy za přítomnosti lékaře.

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu soubor cvičení

  Ti, kteří jsou nuceni sdílet své životy s bronchiálním astmatem, vědí z první ruky, že aktivní fyzická aktivita způsobuje bronchospasmus a útok dusivého kašle.

  Z tohoto důvodu existuje vážný zájem o sport jako terapeutickou techniku..

  Vědci však dokázali, že pravidelné školení založené na správném výkonu řady cvičení pomáhá nejen posilovat oslabené tělo, ale také zcela eliminovat nemoc..

  Bronchiální astma postihuje nejen dospělé, ale i děti. Malí pacienti mají také povolenou tělesnou výchovu, ale používají speciální technologii.

  Rychlobruslař Claudia Pechstein vdechuje přímo na stadionu

  Mohu jít na sport, pokud mám bronchiální astma? Názory lékařů na tuto záležitost jsou totožné. Astma a sport jsou vzájemně kompatibilní, pokud si vyberete správný typ cvičení. To by mělo vést ke zlepšení respiračních funkcí, posílení všech svalů a normalizaci celkového metabolismu v těle..

  Mírná fyzická aktivita může připravit lidské tělo na hypoxii, která se objeví během útoků.

  To umožní pacientovi snáze snášet všechny nepříjemné příznaky a bude méně citlivé na vliv negativních faktorů prostředí..

  Pokud pravidelně sportujete s astmatem, můžete dosáhnout stabilní remise a zapomenout na časté útoky. Trénink však může být zahájen pouze tehdy, když je celkový stav zmírněn, když jsou projevy onemocnění minimální..

  U astmatu se doporučuje upřednostňovat tyto sporty:

  • plavecký nebo vodní aerobik;
  • atletika nebo závodní chůze;
  • týmové hry - volejbal, basketbal;
  • tanec;
  • aerobik;
  • jednotlivé boje;
  • cyklistika;
  • tenis.

  Při volbě typu fyzické aktivity astmatu, jak pro dospělé, tak pro dítě, by se měl upřednostnit typ, který vyvíjí ramenní opasek, bránici, která usnadňuje dýchání. V závažných případech nemoci by měla být nadměrná aktivita vyloučena a zaměřena na jednoduchá cvičení.

  Úkoly pohybové terapie pro bronchiální astma

  Hlavní úkoly fyzikální terapie v boji proti bronchiálním astmatům jsou následující:

  • úkolem je především naučit pacienta s bronchiálním astmatem správné dýchání během bronchospasmu a astmatických záchvatů;
  • díky pravidelnému tréninku jsou křeče dýchacích svalů významně sníženy;
  • je důležité zlepšit celkovou pohodu pacienta, zvýšit energetický tón těla;
  • terapeutická gymnastika pomáhá aktivně odstraňovat sputum;
  • terapeutická tělesná kultura má příznivý účinek na normalizaci psychoemotivního stavu pacienta a na eliminaci nervového vzrušení, a proto pomáhá snižovat dýchací proces.
  • Pravidelné cvičení pomáhá zvyšovat pohyblivost hrudníku a funkce svalů a je vynikající při stimulaci aerobních funkcí.
  • Soubor cvičení je vyvíjen tak, že pomocí gymnastiky je možné stabilizovat dýchací procesy, zmírnit příznaky a snížit frekvenci záchvatů udušení.
  • Úkoly pohybové terapie bronchiálního astmatu zahrnují:
  • normalizace dýchání;
  • posílení svalů hrudníku;
  • zlepšené větrání plic;
  • obnovení funkčnosti průdušek;
  • prevence komplikací (např. emfyzém plic).

  Cvičení pomáhá stabilizovat dýchací centrum v mozku, zvyšuje odolnost vůči stresu, toleranci zátěže.

  Tento účinek snižuje riziko útoku udušení, když je ovlivněn negativními faktory, zlepšuje kvalitu života pacienta.

  Role pohybové terapie

  Role tělesné výchovy v boji proti bronchiálním astmatům je neocenitelná! Správně provedená cvičení vám umožní posílit svaly, výrazně snížit křeče během exacerbace nemoci a přizpůsobit pacienta hypoxii.

  Pravidelné cvičení umožňuje nejen stabilizovat zdraví pacienta, ale také významně snížit množství léků používaných k udržení optimálního zdraví astmatika. Kompetentně prováděná cvičení mohou také výrazně prodloužit časový interval mezi útoky a pomoci chránit tělo před výskytem závažných komplikací..

  Mechanismus účinku pohybové terapie

  Četné studie potvrzují, že nervové mechanismy hrají hlavní roli v respiračním procesu. Cvičební terapie je navržena tak, aby zlepšila práci nejen plic, ale také zbytku tělesných systémů.

  Cvičení na astma stabilizuje činnost mozku, normalizuje respirační reflexy, které zajišťuje rytmus dýchání a obnovuje cévní tonus. Zlepšuje ventilaci plic, zabraňuje bronchospasmu.

  Cvičení posiluje a tonizuje svaly, aktivuje průtok krve v dýchacím systému. Plíce se stávají pružnějšími, zvyšuje se jejich životní kapacita.

  U pacientů s bronchiálním astmatem zlepšuje cvičení průchodnost průdušek a obnovuje jejich schopnost odstranit sputum. Normalizace výměny plicního plynu přispívá k plné saturaci tkání kyslíkem, aktivuje srdeční aktivitu, zmírňuje otoky sliznic.

  To vše snižuje závislost dýchání na vnějších faktorech. Snižuje riziko útoku v důsledku expozice alergenům.

  Při provádění gymnastiky s uklidněním astmatu se psychologický stav člověka zlepšuje. Procesy inhibice / excitace nervového systému jsou normalizovány, zranitelnost dýchacího procesu vůči stresovým podmínkám se snižuje.

  Pozor: Cvičební terapie není nezávislou léčbou. Tělesná výchova musí být kombinována s užíváním léků předepsaných lékařem.

  Respirační dysfunkce spouští v těle kompenzační procesy. Pokud začnete provádět řadu správně vybraných cviků v raných stádiích nemoci, můžete optimalizovat kompenzační mechanismy.

  Plicní tkáně a dýchací svaly, které prošly menšími atrofickými nebo degenerativními změnami, se mohou částečně zotavit. Tento efekt umožňuje dosáhnout stabilní remise.

  Terapeutická tělesná výchova pro děti

  Komplex fyzikální terapie bronchiálního astmatu zahrnuje celkové posilovací cvičení, dýchání, zvukovou gymnastiku.

  Nejprve musí pacient zvládnout tzv. Bránice. Současně při inhalaci stoupá bránice a vyčnívá přední břišní stěna. Při výdechu klesá bránice a břišní stěna se stahuje. Musíte se naučit zhluboka se nadechnout a zhluboka se nadechnout..

  Fyzioterapeutická cvičení pro bronchiální astma

  • ANOTACE
  • Tento článek se zabývá úlohami pohybové terapie pro astma, popisuje také různé metody fyzického cvičení a vysvětluje potřebu přítomnosti fyzioterapeutických cvičení v každodenním životě asmatu..
  • ABSTRAKTNÍ
  • Tento článek se zabývá úlohami pohybové terapie pro astma, popisuje také různé metody fyzických cvičení a vysvětluje potřebu přítomnosti fyzioterapeutických cvičení v každodenním životě asmatiků..
  • Klíčová slova: fyzioterapeutická cvičení; bronchiální astma; dechová cvičení.
  • Klíčová slova: fyzioterapeutická cvičení; bronchiální astma; dechová cvičení.
  • Úvod

  Bronchiální astma je nepříjemné onemocnění, které vede k zánětu dýchacího systému.

  Pro zmírnění příznaků je předepsána komplexní léčba drogy, společně s jinými léčebnými metodami. Nejdůležitějším měřítkem pro astmatické onemocnění je komplex fyzioterapeutických cvičení (cvičení).

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu může zlepšit stav osoby v jakémkoli stádiu onemocnění. Mírné cvičení pomáhá předcházet častým záchvatům a má pozitivní vliv na celkový stav těla.

  Pokud pravidelně používáte speciální sady cvičení, můžete zabránit další progresi onemocnění. Sportovní a fyzioterapeutická cvičení jsou také indikována u lidí, jejichž stav je charakterizován jako pre-asmatický.

  Se správným přístupem k cvičení si můžete udržet dobré zdraví po mnoho let..

  Relevantnost

  Nejdůležitějším ukazatelem vitality člověka je dýchání. Člověk může nějakou dobu obejít bez jídla a vody, ale jeho život je bez vzduchu nemožný. Dýchání je spojitost mezi člověkem a prostředím.

  Pokud je přívod vzduchu obtížný, lidské dýchací orgány a srdce začnou pracovat ve zvýšeném režimu, aby zajistily potřebné množství kyslíku pro dýchání.

  Dýchací proces musí být správný, což je důležité pro normální život..

  1. Všude, zejména v průmyslových zemích, dochází k významnému nárůstu počtu onemocnění dýchacích cest.
  2. Účel práce: popis metod zátěžové terapie bronchiálního astmatu.
  3. Cíle práce: analyzovat hodnotu zátěžové terapie u pacientů s astmatem, zvážit kontraindikace při provádění terapeutických cvičení.
  4. Metody: Při psaní článku jsem studoval publikovaná díla a vzdělávací materiály.
  5. Hlavní část

  Astma, která je neléčená nebo nedostatečně léčená, je špatně kontrolovaná a může skončit tragédií. V tomto případě je to vždy možné rozpoznat: špatnou cvičební tolerancí, dušností, která se vyskytuje u velmi mladých lidí, i když lezeme po 2–2..

  A v nejpokrokovějších případech je nemoc viditelná přerušovaným dýcháním, bledostí obličeje a modrými rty. Takové osobě by mělo být samozřejmě doporučeno, aby před zahájením sportu nejprve navštívila lékaře a zajistila odpovídající léčbu..

  Chyba je obecně přijímaný názor, že pacienti s bronchiálním astmatem by měli být omezeni ve fyzické aktivitě, protože fyzická aktivita je považována za jeden z faktorů, které vyvolávají ataky bronchospasmu (bronchiální astma).

  Podle literatury však trénink za optimálních podmínek (teplota a vlhkost) naopak snižuje frekvenci a závažnost útoků. Takové zatížení by mělo být přítomno u všech pacientů s bronchiálním astmatem..

  • Cvičení je součástí komplexní léčby astmatu. Programy speciální pohybové terapie jsou určeny k dosažení následujících cílů:
  • 1) posílení svalového korzetu a zlepšení celkové pohody,
  • 2) formování a regulace fyziologického rytmu dýchání, zlepšení plicní ventilace,
  • 3) odstranění přebytečného vzduchu z dýchacích cest, stabilizace složení krve,
  • 4) relaxace svalů zapojených do dýchání,
  • 5) prevence alergických respiračních projevů,
  • 6) posílení pružnosti a pevnosti hrudníku.

  S rozvinutými svaly na hrudi je snazší se vypořádat s bronchiálními křečemi. Posílení krevních cév pomáhá zlepšit přívod kyslíku do všech orgánů a zabraňuje atakům udušení. Mezi úkoly pohybové terapie bronchiálního astmatu patří posílení sebevědomí a odstranění psychosomatických příčin astmatických reakcí.

  Fyzioterapie bronchiálního astmatu je také kontraindikována v těchto případech:

  • závažný stav pacienta, zejména v přítomnosti průvodních patologií;
  • se zvýšeným rizikem vnitřního krvácení;
  • s vývojem maligních procesů v jakémkoli orgánu nebo systému;
  • zvýšená tělesná teplota;
  • stupeň 3 respiračního selhání;
  • je-li přítomna dušnost, při které člověk bere více než 25 dechů za minutu;
  • v případě astmatu fyzické námahy je nutné vyloučit výkon gymnastických a jiných cvičení, která jsou doprovázena vlivem studeného vzduchu na dýchací cesty. Tento typ fyzioterapie by měl být také používán s opatrností u jiných forem onemocnění;
  • přítomnost akutní bolesti v kterékoli části těla, která se nesnižuje se snižováním intenzity zátěže.

  Povolení k léčbě fyzioterapeutickými cviky bronchiálního astmatu může udělit pouze lékař po úplné diagnóze pacienta. Pro každého pacienta je vyvinuto individuální cvičení. Výkon gymnastiky bez doporučení lékaře může vést ke zhoršení stavu..

  Techniky cvičení pro bronchiální astma:

  Fyzická aktivita pro jednotlivou skupinu aktivit může zmírnit stav pacienta. Měli byste začít s malými břemeny, postupně je zvyšovat a dosahovat maximální dovolené hodnoty. Po ukončení studia si pacient všimne zlepšení jeho celkového stavu..

  Cvičení na bronchiální astma zlepšuje krevní oběh, což výrazně zlepšuje metabolické procesy v těle. Osoba se stává odolnější, hrudník je mobilnější. Pokud se zvýší sekrece průdušek, sputum odejde intenzivněji..

  Cvičební terapie bronchiálního astmatu - komplexní, dechová cvičení, úkoly, u dětí

  • Speciální fyzická cvičení se osvědčila v boji proti onemocněním dýchacích cest.
  • Pro správné použití a včasné vyléčení z takové nebezpečné nemoci by se měly podrobně zvážit funkce zátěžové terapie bronchiálního astmatu..
  • Pokud je u pacienta diagnostikována bronchiální astma, jsou nejprve předepsána protizánětlivá léčiva..
  • Tento přístup je způsoben:
  • přítomnost otoků v dýchacích cestách;
  • zvýšená sekrece řasnatého epitelu;
  • obtížné vylučování sputa.

  S těmito projevy onemocnění se dobře vyrovnávají různé inhalace..

  Není však vždy možné úplně překonat nemoc pouze pomocí léků..

  1. Pokud bronchiální astma nabrala chronickou formu, pacient trpí každoročním zhoršením.
  2. Lékaři proto doporučují pravidelně cvičit, i když mnoho pacientů je vůči těmto činnostem skeptičtí.
  3. Respirační gymnastika si klade následující úkoly:
  • redukce křečů dýchacích svalů;
  • zvýšená svalová síla a pohyblivost hrudníku;
  • zlepšení vylučování sputa z průdušek;
  • obecná stimulace aerobních funkcí;
  • normalizace nervového vzrušení a inhibice respiračního procesu;
  • naučit pacienta správně dýchat během záchvatů;
  • celkové zvýšení fyzického tónu a energie těla;
  • zlepšení psychického stavu pacienta.

  Kontraindikace

  Klinické studie ukazují, že většina pacientů, kteří podstoupili dechová cvičení, významně snížila závažnost záchvatů.

  • A s pravidelným zvyšováním zátěže a dodržováním pravidel pro provádění cvičení mnoho pacientů obecně zapomnělo na svou nemoc..
  • A přesto, ne každý člověk je povolen lékaři provádět tyto postupy, citovat vysoké riziko komplikací..
  • Léčba jakékoli nemoci má však úskalí, která je třeba vzít v úvahu, aby se dosáhlo požadovaného výsledku..
  • Kontraindikace lékařů dechových cvičení rozlišují následující:
  • celkový vážný stav těla;
  • nebezpečí vnitřního krvácení;
  • přítomnost maligního nádoru v dýchacích svalech nebo plících;
  • syndrom těžké bolesti během cvičení;
  • zvýšená tělesná teplota.

  Cvičební metody bronchiálního astmatu

  Toto onemocnění vyvolává narušení výměny plynů, které způsobuje hladovění buněk a tkání kyslíkem..

  Výsledkem je, že osoba má v těle různé poruchy..

  Metody fyzioterapeutických cvičení umožňují normalizovat respirační proces a vytvořit předpoklady pro zotavení.

  Co doktoři doporučují kromě drog?

  Fyzická cvičení

  Když se stav pacienta zlepší, lékaři předepíšou speciální gymnastiku.

  Podobné akce:

  • začít zahříváním končetin;
  • postupně se pohybující k svalům kmene.

  Tento přístup zajišťuje zahřívání svalů, usnadňuje dýchací proces a obecně zvyšuje tón těla..

  Lékaři doporučují postupně zvyšovat zátěž.

  Pokud astmatický člověk začne cvičit příliš svižně, významně se zvyšuje riziko křeče dýchacích svalů. Nízká intenzita však nebude k ničemu..

  Lékař však posuzuje každý případ individuálně a nabízí gymnastiku v souladu se závažností nemoci..

  Masáž

  A přesto je nejlepší cvičení začít masáží, která podpoří průtok krve do svalů..

  Zkušení odborníci zjemní svaly:

  • břicho;
  • hruď;
  • intercostal prostory, které obecně vytvoří základ pro efektivní cvičení terapie.

  Dechová cvičení

  Když se tělo pacienta dostatečně zahřeje, nastává okamžik, kdy se provede dechová cvičení, způsoby, kterých je mnoho.

  Mezi oficiálně uznávané metody vynikají metody Buteyko a Strelnikova, ale i obvyklé postupy jogínů pomohou zbavit se této choroby.

  Každý z přístupů k léčbě má své vlastní charakteristiky. Například metoda Buteyko zahrnuje dobrovolné odstranění hlubokého dechu, aby se snížilo riziko bronchospasmu.

  1. Cvičení se provádějí 3 hodiny denně a dýchací proces musí být po celou dobu přísně kontrolován..
  2. Strelnikova metoda se vyznačuje ostrým dechem a vytvářením odporu v hrudi.
  3. Tato metoda byla vyvinuta učitelem zpěvu pro zlepšení ventilace plic, ale ne všichni astmatici mají povoleno provádět takové manipulace..
  4. A celková účinnost techniky slabě koreluje s její složitostí..
  5. Dechová cvičení pro bronchiální astma usnadňují pronikání vzduchu do plic, ale pacient by si měl pamatovat zákazy:
  • gymnastiku nemůžete zahájit bez předběžného zahřátí;
  • nemůžete zadržet dech déle než 5-7 sekund;
  • nemůžete dýchat studený vzduch;
  • zátěž stanovená lékařem nesmí být překročena.

  Video: Buteyko Cvičení

  Soubor cvičení

  Bronchiální astma se často vyskytuje s obdobími exacerbace a remise.

  Pro každou fázi onemocnění existují různé metody, které se výrazně liší ve stupni fyzické aktivity..

  Tyto postupy se obvykle provádějí 5-6krát, ale pacient by se neměl cítit přepracovaný, protože účelem opatření je léčba, nikoli sportovní výcvik.!

  Při remisi onemocnění je pacientovi předepsána cvičení v počáteční poloze:

  • záda rovná, ramena vpřed, paže zavěšené;
  • inhalovat nosem;
  • ohýbat se, simulovat čerpání a vydechovat.
  • hřbet rovný, paže podél těla;
  • při nazální inhalaci zvedněte ruce do podpaží;
  • při výdechu se paže natáhnou a uvolní.
  • záda rovná, ruce dolů;
  • zhluboka se nadechněte nosem;
  • s výdechem zvedněte pravou nohu ohnutou na koleno a rukama ji přitáhněte k hrudi;
  • opakujte pro levou nohu.
  • hřbet rovný, paže podél těla;
  • zhluboka se nadechněte;
  • při výdechu se ohněte doprava a posuňte ruku podél nohy;
  • opakujte pro druhou stranu.
  • záda rovná, ruce dolů;
  • při vdechování položte pravou nohu dozadu a na špičku, ohněte ji a zvedněte ruce;
  • s výdechem se vrátí do své původní polohy;
  • opakujte pro druhou nohu.
  • hřbet rovný, chodidla od sebe vzdálená;
  • při nadýchání zvedněte ruce nad hlavu;
  • při výdechu se rukama ohněte doleva;
  • po inspiraci zaujměte výchozí polohu a opakujte se sklonem doprava.
  • hřbet rovný, chodidla od sebe vzdálená;
  • rukama se opírají o oporu, zvedají se na nohou a povzdechávají si ramena dozadu;
  • padají na nohy a vydechují zvuk „sh“.

  Cvičení pro zhoršení nemoci

  • Soubor cvičení s cévní terapií bronchiálního astmatu v akutním stadiu znamená menší zátěž.
  • Někteří lékaři obecně zakazují jakékoli fyzické aktivity a předepisují pouze léky..
  • Pokud je stav pacienta uspokojivý, pak cvičení jistě prospějí:
  1. vleže s vysokým polštářem pod hlavou:
  • klidně inhalovat nosem a zvedat žaludek;
  • Vydechněte ústy a vtažte se do žaludku.
  1. sedět na židli a spočívat na zádech:
  • vdechnutí nosem, ohnutí loktů a dotek ramen;
  • když vydechujete, zkřížte ruce na hrudi.
  • při vdechování roztáhněte ruce na stranu;
  • vydechněte, nakloňte se dopředu a dotkněte se dlaněmi podlahy.

  Kdy je nejlepší čas na studium

  1. K provádění rekreačních aktivit je nutné pečlivě posoudit stav pacienta.
  2. Pokud se pacient cítí dobře a neexistuje pravděpodobnost komplikací, měl by být tento čas použit co nejefektivněji ke konsolidaci dosaženého výsledku.

  Je lepší dát fyzickou aktivitu ráno, když je energetická rezerva těla na vysoké úrovni..

  Ale nikdy byste neměli dělat cvičení hned po jídle! Ve skutečnosti v tuto chvíli trávicí systém odebírá hlavní zdroje pro zpracování příchozí potravy.

  Nejlepší možností by bylo provedení procedur na čerstvém vzduchu 2 hodiny po snídani.

  Pokud je venku dešť nebo zima, budete muset pořádat akce v uzavřené místnosti, která musí být dobře větraná..

  Co je vhodné pro děti

  Lékaři doporučují cvičení pro dospělé pro děti s bronchiálním astmatem..

  Děti předepisují léky poměrně zřídka, což je způsobeno negativním účinkem léků na křehké tělo.

  • I když existují malé protizánětlivé inhalace pro malé pacienty.
  • Pokud má dítě bronchiální astma v raném věku, je během puberty často zaznamenáno samoléčení nemoci.
  • Lékaři to vysvětlují prudkým zvýšením energetického potenciálu a uvolňováním hormonů do krve..
  • To však neznamená, že se nemoc nemusí léčit.?
  • Ke zmírnění stavu nemocného dítěte se doporučuje provádět následující činnosti:
  1. pravidelně se pohodlně sprchujte v kombinaci s kontrastním dávkováním;
  2. třete tělo suchým ručníkem;
  3. vyměňovat prádlo včas (ložní prádlo i spodní prádlo);
  4. posílit tělo cvičením;
  5. zlepšit dýchání plic dýchacími cvičeními.

  Integrovaný přístup zvyšuje šance dětí na zotavení i bez drog.

  Ale pokud vám lékař předepíše léky, neměli byste se vyhýbat léčbě, jinak vás vývoj komplikací neponechá čekat.

  Potřebujete účinnou masážní techniku ​​pro bronchiální astma? Ona je tady.

  Jaká je povaha dušnosti při bronchiálním astmatu? Odpověď v článku.

  1. Bronchiální astma je někdy doprovázena dalšími příznaky, jako je horečka a bolesti hlavy..
  2. To je patrné zejména ve fázi exacerbace nemoci, kdy je imunitní obrana těla výrazně snížena.
  3. A abyste se vyhnuli nepříjemným příznakům, musíte vyvinout veškeré úsilí během období remise..
  4. Pokud dáte dohromady všechny rady lékařů při provádění zátěžové terapie, pak by se hlavní pozornost měla věnovat následujícím aspektům problému:
  5. Lékaři umožňují použití speciálního inhalátoru pro astma.
  6. Vysoká poptávka po tomto zařízení často naznačuje nesprávně zvolený průběh léčby, který vyžaduje nejen úpravy, ale také kompletní revizi..
  7. Samozřejmě to nikomu nepotěší.
  8. Bronchiální astma však postupuje různými způsoby a někdy musíte strávit 2–3 týdny na identifikaci cvičení při cvičení a dalších opatřeních na zlepšení zdraví, která jsou užitečná pro konkrétního pacienta..
  9. S náležitou péčí bude nemoc ustupovat a osoba bude volně dýchat!

  Více Informací O Alergických Onemocnění